ODMIANY LDK

Landkiting dzieli się na kilka odmian, w zależności od sprzętu na którym się poruszamy narty/mountainboard/buggy/nasze nogi.

SNOWKITING

KITELANDBOARDING

KITEBUGGYING

POWERKITING